Slot Machine 2.0 Hackerrank Solution Python - Cổng Game Xanh Chín